23-03-11

Golden Star Award Pin

 

 

 

MALLE – In aanwezigheid van Europarlementsleden Kathleen Van Brempt en Frieda

Brepoels overhandigt het Verbroederingscomité van Malle op donderdag 24 maart

2011 Golden Pins aan de vrijwilligers die een bijzondere taak verrichten tijdens het

Golden Bridge Project. Ze doen dit in het gemeentehuis van Malle vanaf 20.00 uur.

Op 17 november 2010 ontving de Intergemeentelijke Verbroedering van Malle een Golden

Star Award van de Europese Commissie. Dit was een bekroning van het vele werk dat de

laatste twee jaar gedaan was door een leger van vrijwilligers in het kader van het Golden

Bridge project. Dit project was in 2009 in het leven geroepen om het 50-jarige bestaan van

de verbroedering tussen Malle en het Franse Saint-Savin te vieren en bestond uit vijf

pijlers: fotografie, beeldende kunst, muziek, milieu en erfgoed.

Samen met de Malse partnergemeenten, Hartley Wintney (Groot-Brittanië), Saint-Savin

(Frankrijk), Heusenstamm (Duitsland) en Zakrzówek (Polen) werd een uitgebreid

programma uit de grond gestampt waarin zowat alle mogelijke aspecten van

intergemeentelijk verbroederen aan bod kwamen. Het verbroederingscomité diende dit

programma in bij de Europese Gemeenschap en ontving niet enkel een subsidie van

140.000,00 EUR, maar nadien ook nog een Golden Star Award. Dit is een mooie erkenning

van de Europese Commissie waarvan er per jaar maar 8 binnen gans Europa worden

toegekend.

Het Golden Bridge Project had zo groot niet kunnen worden, dankzij de inzet van ontelbare

vrijwilligers. Daarom wil het Malse verbroederingscomité nu deze hardwerkende

vrijwilligers een aandenken geven. Ze lieten kleine replica’s maken van de Golden Star

Award en verwerken in een ‘Golden Pin’. Op donderdag 24 maart 2011 zullen deze Golden

Pins door het schepencollege overhandigd worden aan de vrijwilligers met een bijzondere

verdienste en dit in aanwezigheid van de Europese parlementsleden, Katleen Van Brempt

en Frieda Brepoels. De overhandiging vindt plaats in het gemeentehuis van Malle.

De einddatum van het Golden Bridge project is ondertussen wel bereikt, maar dat wil niet

zeggen dat het project ook effectief gedaan is. Volgende zaken krijgen nog een vervolg:

 

De Europese verbroederingshymne, die de gemeente Malle samen met haar

partnergemeenten componeerde, begint zijn weerklank te vinden in gans Europa.

Eind augustus zal de hymne uitgevoerd worden door een groot orkest in

Heusenstamm (Duitsland) ter gelegenheid van 800 jaar Stadsrechten

Heusenstamm. Ondertussen onderhandelt het verbroederingscomité ook verder om

nog dit jaar de hymne te spelen voor het Europees Parlement.

 

Op 5 april 2011 houdt de Intergemeentelijke Verbroedering van Malle een

Projectvoorstelling voor Europe Direct in Antwerpen. Op 11 april 2011 zijn ze te

gast in Keulen voor de Internationale dag van de Verbroedering tussen Duitse en

Belgische gemeenten. Ook hier wordt het Golden Bridge project als voorbeeld naar

voor geschoven en wordt de Europese verbroederingshymne uitgevoerd door het

jeugdorkest van het conservatorium van Keulen.

 

De foto- en kunsttentoonstelling, waaraan niet minder dan 400 mensen

deelnamen, loopt nu in Heusenstamm (Duitsland) en zal vanaf juni in Saint-Savin

(Frankrijk) plaatsvinden.

 

 

 

 

 

Het nieuw opgerichte kurkatelier Monnikenheide in Zoersel draait op volle toeren.

Dit atelier kwam tot stand voor de ‘kurkenstop’-actie van het Golden Bridge

project. De aanvoer van kurken stoppen is zo groot dat onze minder valide

vrienden meer kameraden moeten inschakelen om alles te kunnen verwerken.

Weldra malen zij de 1 miljoenste kurk. Igean, Oxfam, en nog andere organisaties

zijn aan boord gekomen en ook zij zamelen vanaf nu de kurken in. De blauwe

stoppenton waarin de kurken verzameld worden, begint in heel de provincie

Antwerpen een begrip te worden.

 

De eerste druk van Twin en Twan, kinderboekjes met kleine verhalen of legendes

uit de verbroederingsgemeenten van Malle, is zo goed als uitverkocht. Er is vraag

naar uitbreiding naar de andere Europese landen toe en de noodzaak van een

tweede druk wordt overwogen.

 

Voeg daar nog aan toe de Twinning confituur, de tapisserie die in de vijf landen

gemaakt is, de modetentoonstelling, de onovertroffen wielertocht van Saint-Savin

naar Malle en de nog zo vele andere initiatieven die in het raam van de project zijn

verwezenlijkt.

Het Golden Bridge Project bewijst nog maar eens dat de Gemeente Malle leeft, dat het een

bron is van inspiratie en dat de vele vrijwilligers in staat zijn om schitterende zaken te

verwezenlijken.

Info: Staf Verhoeven, voorzitter Intergemeentelijk Verbroederingscomité

Malle, 03-311 54 54 of s.verhoeven@skynet.be

 

20:03 Gepost door gustaaf | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.